کت و شلوار کلاسیک فابریونی
کت و شلوار کلاسیک فابریونی

کت و شلوار کلاسیک فابریونی

کت و شلوار رسمی-اداری
سایز

اگر به دنبال لباسی راحت برای حضور در جلسات و میهمانی های رسمی هستید کت و شلوار کلاسیک فابریونی با دوخت و قالب درجه یک همراه شما خواهد بود. 

رنگ